Ajutor
Condiții de utilizare

Municipiul Aiud

Servicii electronice

Tel. : +4 0258861310


Tel.: +4 0258861357


Tel. : +4 0372717590


Tel. : +4 0372717591


Tel. : +4 0372717592


Fax : +4 0258861280


E-mail: office@aiud.ro


Web: www.aiud.ro


Cod fiscal: 4613636

Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”„Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni“Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Cod MySMIS 126063, cod SIPOCA 512

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.