Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare ajutor social

Acte necesare

 • Cerere acordare ajutor social
 • Copii după actele de identitate aflate în termen de valabilitate ale membrilor familiei B.I., C.I., C.I.P.
 • Livret de familie
 • Certificat de naștere pentru copii sub 14 ani
 • Certificat de căsătorie/ Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ; Certificat de deces – unde e cazul - Dacă este cazul
 • Hotărârea judecătorească divorț și stabilire pensie de întreţinere
 • Documente din care să rezulte situaţia juridică a minorului faţă de reprezentantul sau legal
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară Aiud pentru fiecare persoană majoră din familie
 • Adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi valoarea acestora
 • Alte acte doveditoare privind veniturile (şomaj, pensie, indemnizație handicap, alocație de plasament, alocație de întreținere etc.)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap - Dacă este cazul
 • Certificatul de atestare fiscală
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud
 • Adeverinţă de la AJOFM (șomaj) pentru persoanele apte de muncă - Dacă este cazul
 • Certificat de la Comisia de expertiză a capacităţii de muncă pentru persoanele inapte de muncă - Dacă este cazul
 • Adeverință de elev
 • Certificatul de înmatriculare/ cartea de identitate a autoturismului/ autoutilitarei/autocamionului/motocicletei deţinut/e în proprietate, închiriere, concesiune, comodat - Dacă este cazul

Formulare online

Documente pentru descarcat