Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare alocație de stat pentru copiii născuți în România

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Carte de identitate ale ambilor părinți/reprezentant legal
  • Certificat de naștere copil
  • Extras de cont pe numele solicitantului - Dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar
  • Livretul de familie sau certificatul de căsătorie