Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare alocație de stat pentru copiii născuți în străinătate

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Solicitare suplimentară de informaţii copil născut în străinătate
 • Acte de identitate părinţi
 • Certificat de naștere copil
 • Acte din ţara respectivă (ex. codice N.I.E Spania, Fiscale Italia)
 • Dovadă prestații familiale (După caz) Dovada că a beneficiat sau nu de prestații familiale pentru minorul pentru care se solicită alocație, în țara respectivă (în cazul solicitanțiilor care au avut resedință )
 • Procură notarială (dacă depune dosarul altă persoană)
 • Dovadă începere activitate
 • Declarații părinți - Declarație pe proprie răspundere a ambilor părinți din care să rezulte: perioada în care au locuit în țară în cazul în care solicitantul nu a avut reședința în acea țară, dacă au lucrat cu contract de muncă și dacă au beneficiat sau nu de prestații familiale
 • Extras de cont pe numele solicitantului - Dacă se doreşte plata în cont
 • Livretul de familie sau certificatul de căsătorie