Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare alocație pentru susținerea familiei

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Act de identitate - Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie pentru toți membrii familiei peste 14 ani
 • Livretul de familie sau certificatul de căsătorie
 • Certificat de naștere - Pentru copiii sub 14 ani
 • Certificat de căsătorie/ Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ; Certificat de deces – unde e cazul
 • Documente din care să rezulte situaţia juridică a minorului faţă de reprezentantul sau legal
 • Hotărârea judecătorească divorț și stabilire pensie de întreţinere
 • Actul din care să rezulte calitatea de reprezentant legal
 • Adeverinţa de venit de la administraţia Financiară - Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale; Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Aiud
 • Acte care dovedesc veniturile - Adeverință eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum și valoarea acestora, alte acte doveditoare privind veniturile (şomaj, pensie, indemnizație handicap, alocație de plasament, alocație de întreținere)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Certificatul de atestare fiscală
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud
 • Adeverință școlară - Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicululuiAdeverința de elev în care se va specifica dacă repetă sau nu anul școlar și numărul de absențe nemotivate
 • Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului - Certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului / moticicletei deținut în proprietate, închiriere, concesie, comodat etc.