Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav

Acte necesre

  • Cerere tip
  • Declarație tip
  • CI peresoană cu dizabilități Poate fi inlocuita cu certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani
  • Carte de identitate reprezentant legal reprezentant legal/persoană de contact
  • Certificat de încadrare în grad de handicap
  • Extras de cont bancar al persoanei cu handicap sau a reprezentantului legal
  • Sentință civilă instituire curatelă sau tutelă doar pentru reprezentant legal
  • Copie după concediul medical - după caz
  • Opțiunea semnată de către directorul DGASPC Alba