Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare stimulent educațional

Acte necesare

  • Cerere stimulent educational
  • Copii după actele de identitate aflate în termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/reședința în Municipiul Aiud
  • Livret de familie
  • Certificat de căsătorie/ Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ; Certificat de deces – unde e cazul
  • Certificat de naștere pentru copii sub 14 ani
  • Documente din care să rezulte situaţia juridică a minorului faţă de reprezentantul sau legal hotărârea judecătorească de încredintare în vederea adopţiei, de încuviinţare a adoptiei, de instituire a măsurii de plasament, de încredinţare spre creştere şi educare, curatelă etc.
  • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Locale – în termen de valabilitate – pentru persoanele majore
  • Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii adeverința privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se beneficiază de bonuri de masă), cupon de pensie, cupon de șomaj, cupon de indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividente, părți sociale, hotărârea judecătorească privind stabilirea obligației legale de întreținere, etc. – pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venit
  • Dovada înscrierii la grădiniță