Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Declaraţie pe propria răspundere
 • Carte de identitate al solicitantului şi al soţului/soţie
 • Certificat de naștere al copilului pentru care se solicită idemnizaţia
 • Certificat de naștere ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere
 • Livretul de familie sau certificatul de căsătorie
 • Adeverinţă eliberată de angajator (anexa 2 la HG.449/2016) sau de către entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului din care să rezulte stagiul de cotizare, ultima zi a concediului de maternitate şi venitul net realizat (după caz) - Atenţionare: Pentru persoanele care au obținut venituri în străinătate în ultimele 24 luni anterior nașterii copilului, se depune dovada cu venitul net și dovada încetării activității traduse în limba română
 • Dovezi venituri privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, elliberate de autorităţile competente (declaraţia unică) – pentru persoanele ce realizează venituri din activităţi independente/agricole
 • Adeverință învățământ
 • Decizie suspendate/încetare activitat
 • Adeverinţă eliberată de angajator pentru celălalt părinte (cu data angajării) sau dovata veniturilor realizare
 • Adeverinţa de venit de la administraţia Financiară – idemnizaţie 3 – 7 ani
 • Anchetă socială în cazul familiilor constituite prin uniune consensuală
 • Adeverinţă concediu sarcină de la Casa de Asigurări de Sănătate Alba
 • Adeverinţă sau extras de cont de card (dacă se doreşte virarea idemnizaţiei în cont)
 • Alte documente după caz: ceritifcatul de persoană cu handicap al copilului, certificat cu grad de handicap al solicitantului, adeverinţă de la medicul specialist din care să rezulte naşterea prematură, hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi de încuviinţare a adopţiei, hotărârea de stabilire a plasamentului, hot. jud. de instituire a tutelei, etc.