Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere anchetă socială pentru persoane cu dizabilități - adulți

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Cerere anchetă socială
  • Carte de identitate reprezentant legal / solicitant
  • Act de identitate copil al persoanei pentru care se solicită ancheta socială
  • Referat medical - Referat de stare medicală prezentă, de la medicul specialis
  • Scrisoare medicală de la medicul de familie
  • Alte acte medicale doveditoare (bilete de ieşire din spital, buletin de analize medicale, test psihologic, audiogramă, radiografie, după caz
  • Dovezi venituri (cupon pensie, adeverinţă de salariu, adeverinţă de venit de la ANAF etc.)
  • Decizia medicală în cazul persoanelor pensionate pentru incapacitate de muncă

Pentru reevaluare

  • Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat sau grav al părintelui/reprezentantului legal/copilului aflat în termen de valabilitate