Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere anchetă socială pentru persoane cu dizabilități - copii

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Carte de identitate reprezentant legal / părinți
  • Act de identitate copil - certificat de naștere/ carte de identitate
  • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate

Pentru Reevaluare

  • Certificatul Grad de handicap anterior

Documente pentru descarcat