Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere Certificat de Urbanism pentru publicitate (panouri de afisaj, firme, reclame)

Acte necesare

  • Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării)
  • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile/Contract de închiriere
  • Copie C.I., C.U.I. - beneficiar
  • Plan de situație vizat de OCPI
  • Plan de încadrare vizat OCPI
  • Planșe cu grafica firmei, culori utilizate, dimensiuni, forma firmei, realizate la scara, cu cartuș, detalii constructive si de ancorare
  • Memoriu tehnic
  • Simulare foto
  • Dovada achitare taxa eliberare certificat de urbanism

Taxa - 7 lei