Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală

Acte necesare

  • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice
  • Carte de identitate
  • Împuternicire notarială pt. dezbatere succesiune, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
  • Certificat de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
  • Documente din care să reiasă calitatea de moștenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul
  • Împuternicire în original sau copie legalizată