Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere eliberare Certificat de Urbanism pentru dezlipire, alipire imobile, înscriere servitute

Acte necesare

 • Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării).Propunere pentru scopul solicitarii: Operatiuni notariale: alipire / dezmembrare /concesionare (in functie de caz )
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile
 • Copie C.I., C.U.I. - proprietar
 • Plan de situație vizat de OCPI
 • Plan de încadrare vizat OCPI
 • Dovada achitare taxa

Taxe

 • Până la 150 mp - 7 lei
 • Între 151 – 250 mp inclusiv - 8 lei
 • Între 251 – 500 mp inclusiv - 9 lei
 • Între 501 – 750 mp inclusiv - 13 lei
 • Între 751 – 1000 mp inclusiv - 16 lei
 • Peste 1.000 mp - 19+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp