Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere eliberare Certificat de Urbanism pentru extindere și branșamente la rețele

Acte necesare

  • Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării)
  • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile
  • Copie C.I., C.U.I. - proprietar
  • Plan de situațieintocmit de proiectant instalatii
  • Plan de încadrare
  • Memoriu justificativ (dupa caz)
  • Dovada achitarii taxeide eliberare certificat urbanism
Taxe - 6 lei