Ajutor
Condiții de utilizare

Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei

Acte necesare

  • Cerere-tip completată integral şi corect
  • Extras de carte funciară (copie) în termen de valabilitate de 30 de zile/Contract de închiriere
  • Copie C.I., C.U.I. - beneficiar
  • Plan de situație
  • Certificat fiscal
  • Autorizație de construire, copie
  • Proces verbal de recepție, copie