Ajutor
Condiții de utilizare

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Copie după autorizația de construire/desființare
  • Împuternicire în original sau copie legalizată (in cazul persoanelor juridice)