Ajutor
Condiții de utilizare

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Copie după certificatul de performanță energetică
 • Referat cu punctul de vedere al proiectantului
 • Referat diriginte șantier
 • Alte documente
  Pentru persoane juridice
 • Cod de Identificare Fiscală
 • Împuternicire reprezentant
 • Autorizația de construire
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire și I.S.C. și copii ale documentelor de plată
  Pentru persoane fizice
 • Copie Carte de identitate
 • Autorizația de construire