Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Acte necesare

  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice
  • Carte de identitate
    In functie de tipul de act
  • Autorizația de construire; Anunțul de începere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire/ Proces verbal/ Regularizarea taxei de autorizare/ Schiță cu suprafața construită la sol/ Act dobândire/ Fișa bunului imobil/ Proces verbal de licitație/ Act adjudecare/ Rezilierea contractului de leasing/ Proces verbal de predare-primire bun/ Contract de concesiune/închiriere/ Raport de evaluare
  • Documente doveditoare privind handicapul
  • Documente doveditoare privind statutul de revoluționar
  • Documente doveditoare privind statutul de beneficiar lege 118
  • Documente doveditoare privind statutul de veteran de război