Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

Acte necesare

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice
 • Cartea de identitate al autovehiculului
 • Fișa de înmatriculare
  In functie de modul de dobandire
 • Carte de identitate noul titular/ Contract de instrainare-dobandire Model 2016 ITL -054 (cu viza REMTII de la organul fiscal de unde are domiciliul persoana care instraineaza)/Contract de schimb/ Factură fiscală/ Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul/ Act donație/ Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde donatorul își are domiciliul/ Certificat de mostenitor/ Act de partaj/ Certificat de atestare fiscală pe numele fostului detinator emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde acesta a avut domiciliul/ Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/ Act adjudecare/ Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal de la fostul domiciliu/ Contract leasing și Procesul-Verbal de predare-primire/Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Actul de identitate al împuternicitului sau Legitimație avocat dacă împuternicirea este prin avocat
 • Procura notariala sau împuternicire olografă
 • Documente doveditoare privind handicapul
 • Documente doveditoare privind statutul de revoluționar
 • Documente doveditoare privind statutul de beneficiar lege 118
 • Documente doveditoare privind statutul de veteran de război