Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice

Acte necesare

  • Formular ITL 005 - Mijloace de transport
  • Împuternicire reprezentant
  • Carte de identitate
  • Cod de Identificare Fiscală
  • Act constitutiv al societăţii
  • Notă contabilă
  • Cartea de identitate al autovehiculului
    In functie de modul de dobandire
  • Factură în cazul dobândirii de la persoana juridică,(înregistrate în registrul de evidență a mijloacelor de transport) 3 exemplare/ Contract vânzare-cumpărare în cazul dobândirii de la persoană fizică,(înregistrate în registrul de evidență a mijloacelor de transport) 3 exemplare/ Pentru autovehiculele importate – declarație vamală pentru autoturismele cumpărate din țări extracomunitare sau Factură tradusă de un traducător autorizat pentru autoturismele cumpărate din țări comunitare/ Fișă de înmatriculare vizată de autoritatea administrativ-teritorială unde vânzătorul are domiciliul/sediul/ Certificatul de atestare fiscală atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novație)/ Contract leasing și Procesul-Verbal de predare-primire/ Contract nevoție/cesiune și Procesul-Verbal de predare-primire/ Fișa de înmatriculare/ Factură reziduală în cazul terminării contractului de leasing/ Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/Fișă de înmatriculare vizată de autoritatea administrativ-teritorială unde vânzătorul are domiciliul/sediul/ Act adjudecare/ Factură fiscală/ Certificat de atestare fiscală pe numele fostului detinator emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde acesta a avut domiciliul/ Bon de transfer între instituții/ Proiect de fuziune/ Proces verbal de predare-primire bun/ Act notarial de donatie/