Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren

Acte necesare

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
 • Carte de identitate
  In functie de tipul de act
 • Act de proprietate/ Document prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul/ Act notarial de donatie/ Certificat de mostenitor/ Titlu de proprietate/ Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/ Act de partaj/ Ordin prefect/ Act dobândire teren
 • Extras de carte funciară
 • Alte Documente
 • Documente doveditoare privind handicapul
 • Documente doveditoare privind statutul de revoluționar
 • Documente doveditoare privind statutul de beneficiar lege 118
 • Documente doveditoare privind statutul de veteran de război