Ajutor
Condiții de utilizare

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren

Acte necesare

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice
 • Delegație și copie CI delegat
 • Copie CI administrator
 • Balanță de verificare
 • Cod de Identificare Fiscală
  In functie de tipul de act
 • Act de proprietate/ Act donație/ Certificat de Mostenitor/ Titlu de proprietate/ Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/ Act de partaj/ Ordin prefect/ Act dobândire teren
 • Schiță cadastrală
 • Extras de carte funciară
 • Alte documente