Ajutor
Condiții de utilizare

Modificare, încetare alocație pentru susținerea familiei

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Acte componența familiei carte de identitate, carte de identitate provizorie, certificate de naștere ale copiilor, certificat de căsătorie, certificat de deces etc.
  • Livretul de familie sau certificatul de căsătorie - După caz: pentru copii nou-născuți, sau copii în plasament
  • Sentință civilă divorț rămasă definitivă
  • Adeverință școlară - Dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ
  • Dovada copii In întretinerea familiei. În cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate
  • Acte care dovedesc veniturile - Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă; Pensii; Alte drepturi de asigurări sociale; Indemnizaţii cu caracter permanent; Burse; Ajutoare.
  • Alte surse de venit - Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale; Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice AIUD; Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol; Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu
  • Certificat grad de handicap - Dacă este cazul