Ajutor
Condiții de utilizare

Suspendare, modificare, încetare, schimbare titular venit minim garantat (ajutor social)

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Alte documente - Acte doveditoare privind modificarea componenţei familiei (carte de identitate, carte de identitate provizorie, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, certificat deces etc.)
  • Dovezi venituri - Acte doveditoare privind veniturile (adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi valoarea acestora, şomaj, pensie, indemnizație handicap, alocație de plasament etc.)
  • Alte documente care duc la modificarea cuantumului sau încetarea dreptului: (certificat de încadrare în grad de handicap, hotărârea judecătorească divorț și stabilire pensie de întreţinere etc.